@ARTICLE {,
title = {Expozícia ľudského organizmu elektromagnetickým poľom (Fyzikálna interpretácia - ekologické, biologické a zdravotné aspekty)},
author = {Klima, Ján},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1998},
volume = {27},
number = {54},
pages = {33--45},
issn = {1335-4981},
}