@ARTICLE {,
title = {Karty, počítače a matematika},
author = {Hvorecký, Jozef},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1998},
volume = {27},
number = {54},
pages = {20--28},
issn = {1335-4981},
}