@ARTICLE {,
title = {Matematická olympiáda na stredných školách},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1998},
volume = {27},
number = {52},
pages = {11--19},
issn = {1335-4981},
}