@ARTICLE {,
title = {František Kuřina: Deset pohledů na geometrii (Matematický ústav AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, Praha 1996)},
author = {Jedinák, Dušan},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1999},
volume = {28},
number = {57},
pages = {70--71},
issn = {1335-4981},
}