@ARTICLE {,
title = {Matematická olympiáda na stredných školách},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2000},
volume = {29},
number = {2},
pages = {9--18},
issn = {1335-4981},
}