@ARTICLE {,
title = {32. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Správa o účasti družstva Slovenskej republiky (Antália, Turecko 28. jún - 6. júl 2001)},
author = {Čáp, Ivo},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2001},
volume = {30},
number = {2},
pages = {60--64},
issn = {1335-4981},
note = {Informácia},
}