@ARTICLE {,
title = {Ceny Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za rok 2001},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2001},
volume = {30},
number = {2},
pages = {57},
issn = {1335-4981},
note = {Informácia},
}