@ARTICLE {,
title = {Správa o účasti družstva Slovenskej republiky v 34. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiády},
author = {Čáp, Ivo},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2003},
volume = {32},
number = {3},
pages = {58--63},
issn = {1335-4981},
note = {Informácia},
}