@ARTICLE {,
title = {K životnému jubileu pána doc. Arnolda Dávida},
author = {Valková, Anna},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2003},
volume = {32},
number = {2},
pages = {66--68},
issn = {1335-4981},
note = {Jubileum},
}