@ARTICLE {,
title = {35. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Správa o účasti družstva Slovenskej republiky; Pohang, Južná Kórea, 15.7. - 23.7.2004},
author = {Čáp, Ivo},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2004},
volume = {33},
number = {3},
pages = {46--51},
issn = {1335-4981},
}