@ARTICLE {,
title = {Prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc. sedemdesiatročný},
author = {Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2004},
volume = {33},
number = {1},
pages = {65--68},
issn = {1335-4981},
note = {Jubileum},
}