@ARTICLE {,
title = {Citáty: Ján Andrej Segner},
author = {Rakovská, Mária and Šalková, Miriam},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2005},
volume = {34},
number = {1},
pages = {50},
issn = {1335-4981},
}