@ARTICLE {,
title = {Albert Hlaváč (7.11.1919 Chynorany – 6.6.2005 Bratislava)},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2006},
volume = {35},
number = {4},
pages = {69--70},
issn = {1335-4981},
note = {Spomíname},
}