@ARTICLE {,
title = {Slovenská fyzikálna spoločnosť: „Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov” na rok 2006},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2006},
volume = {35},
number = {1},
pages = {63--64},
issn = {1335-4981},
note = {Informácia},
}