@ARTICLE {,
title = {STN ISO 31-9 Atómová a jadrová fyzika},
author = {Červeň, Ivan},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1999},
volume = {28},
number = {57},
pages = {47--49},
issn = {1335-4981},
}