@ARTICLE {,
title = {Rastrovací elektrónový mikroskop},
author = {Štefečka, Miloslav},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1999},
volume = {28},
number = {57},
pages = {23--35},
issn = {1335-4981},
}