@ARTICLE {,
title = {Poškolácke úlohy},
author = {Černek, Pavol},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1999},
volume = {28},
number = {57},
pages = {19--22},
issn = {1335-4981},
}