@ARTICLE {,
title = {Štefan Luby et al.: Od tranzistora k integrovanému obvodu (kapitoly z dejín československej mikroelektroniky)},
author = {Kluvanec, Daniel},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2018},
volume = {47},
number = {4},
pages = {67--70},
issn = {1335-4981},
note = {Recenzia},
}