@ARTICLE {,
title = {Matematika v praxi 2018},
author = {Potočáková, Ľudmila},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2018},
volume = {47},
number = {4},
pages = {16--18},
issn = {1335-4981},
}