@ARTICLE {,
title = {Recenzia na knihu Vlastimila Dlaba, Jindřicha Bečvářa: Od aritmetiky k abstraktní algebře},
author = {Bálint, Vojtech},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2016},
volume = {45},
number = {4},
pages = {83--84},
issn = {1335-4981},
note = {Recenzia},
}