logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1159 Príspevky
441 Autori
26 Čísla

Publications that are not assigned to any topic

2019

Novotný, Peter, Zadania úloh 69. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 8-10, ISSN 1335-4981, 2019.
3. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Riga, Lotyšsko, 31. 5. - 4. 6. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2019.
50. MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Tel Aviv-Jafo, Izrael, 6. – 15. 7. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 50-58, ISSN 1335-4981, 2019.
60. Medzinárodná matematická olympiáda 11. – 22. 7. 2019, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 46-49, ISSN 1335-4981, 2019.
Celoštátne kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády Trenčianske Teplice 11. - 14. 4. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 63-69, ISSN 1335-4981, 2019.
Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – 3/4C?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 60-63, ISSN 1335-4981, 2019.
Doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. – 80 ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 64-67, ISSN 1335-4981, 2019.
GeoGebra a rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2019.
História pobočky JČSMF a JSMF v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 47-56, ISSN 1335-4981, 2019.
Lipót Fejér (1880 – 1959), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2019.
mate, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 10, ISSN 1335-4981, 2019.
Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI 2019), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 54-55, ISSN 1335-4981, 2019.
Medzinárodná sústava jednotiek (SI) Aba Teleki,, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 15-23, ISSN 1335-4981, 2019.
Niektoré významné etapy v činnosti pobočky JSMF Trnava - Trenčín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 2019.
O fyzike a vyučovaní fyziky a inom (rozhovor s Dr.h.c. Prof. Ing. Štefanom Lubym, DrSc.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 24-31, ISSN 1335-4981, 2019.
O fyzike a vyu`eovan'i fyziky a inom (rozhovor s Dr.h.c. Prof. Ing. Štefanom Lubym, DrSc.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 24-31, ISSN 1335-4981, 2019.
Pár myšlienok o tom, ako sa darilo košickej pobočke JSMF, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 62-67, ISSN 1335-4981, 2019.
Pobočka JSMF v Žiline, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 57-31, ISSN 1335-4981, 2019.
Pristáli sme na Mesiaci pred 50-timi rokmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2019.
Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. Osemdesiatnik?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2019.
Profesijne podrásť a nestratiť kontakt s realitou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 11-14, ISSN 1335-4981, 2019.
Profesor Lev Bukovský sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 56-59, ISSN 1335-4981, 2019.
Spomienka na profesora Jozefa Moravčíka (1934 – 2005), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2019.
Spomienka za profesorom Pavlom Brunovským, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 43-46, ISSN 1335-4981, 2019.
Spomíname za docentom Jánom Borsíkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2019.
Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI 2019), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 2019.
Šoltésove dni 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 2019.
Texty úloh 1. kola 61. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2019-2020) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 31-45, ISSN 1335-4981, 2019.
Texty úloh 1. kola 61. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2019-2020) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 29-45, ISSN 1335-4981, 2019.
To jako vážně? Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Planimetrie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2019.
Výzkumný přístup ve školské matematice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2019.
Význam kvalitního vzdělávání učitelů matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2019.
Zadania úloh 35. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 18-30, ISSN 1335-4981, 2019.
Zadania úloh 69. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 22-28, ISSN 1335-4981, 2019.
Zanietený učiteľ a inšpiratívny kolega Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 39-42, ISSN 1335-4981, 2019.
Životné jubileum doc. RNDr. Silvii Pulmannovej, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 35-38, ISSN 1335-4981, 2019.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007